Kasaura Tomochika, Motoki Kazuhiro, Okano Hironobu Movies